Vai menu di sezione

Operativna enota za dobavo potrošnega materiala in opreme

Odgovorni o. e. Manuela Scordino

Competenze

Blagajniška služba
Upravljanje z denarjem in blagom
Upravljanje z uporabniškimi storitvami in najemi
Nakupi in storitve za pisarne in višje šole
Servis čiščenja pisarn
Inventura blaga
Vodenje tiskovnega središča
Vratarniške in sprejemne storitve
Vozniške in prevozniške storitve
Telefonska centrala
Arhiv in protokol
Podpora informativnih sistemov za upravljanje z računalniško strojno opremo,
programsko opremo in omrežji
Obravnava odškodnin z zavarovalnicami
Prenos denarnih virov ravnateljem šol in poročanje
Ostalo poročanje o prispevkih za športno in rekreacijsko opremo
Cene hrane in napitkov iz avtomatov v šolah in objektih MTU
Prenos prispevkov, dodeljenih na osnovi ministrskega odloka z dne 26. 2. 1988 inštitutom s tehničnega in umetniškega področja

Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top