Vai menu di sezione

Operativna enota za proračun in finančno načrtovanje

Odgovorni o. e. Adriana Borghello

Competenze

Zakonske obveznosti v zvezi s knjigovodskimi izkazi
Spremembe v proračunu in večletnih vezanih skladov
Spremljanje naložb in javnih del
Podpora zboru revizorjev
Izpolnjevanje zahtev računskega sodišča
Upravljanje z upravnimi presežki, sklad za devalvacijo kreditov in
rezervni sklad
Spremljanje stroškov za osebje

Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top