Vai menu di sezione

Operativna enota za šolske stavbe

Odgovorni o. e. Sergio Fabris

Competenze

Izvajanje triletnega in letnega programa javnih del

Posegi, študije izvedljivosti, predhodno, dokončno in izvedbeno načrtovanje, vodenje del in prevzem zgradb

Gradnja in vzdrževanje šolskih poslopij

Vzdrževanje nepremičnin

Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top