Vai menu di sezione

Operativna enota za tehnološke sisteme in energijo

Odgovorni o. e. Roberto Dodich

Competenze

Izvajanje triletnega in letnega programa javnih del
Posegi, študije izvedljivosti, predhodno, dokončno in izvedbeno načrtovanje,
vodenje del in preverjanje
Vodenje in vzdrževanje tehnoloških naprav in napeljav
Razvoj novih tehnologij

Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top