Vai menu di sezione

Generalni sekretar unije

Sekretarja unije izbere predsednik med glavnimi predstavniki občin, ki sestavljajo unijo ali podokrožje (v kolikor le-to sploh obstaja), nato pa ga izvoli konferenca županov.

Sekretar je pristojen za sodelovanje in nudenje pravne in upravne podpore organom MTZ v zvezi s skladnostjo upravnih ukrepov, zakonov, statuta in pravilnikov. Generalni sekretar Julijske MTU je dr. Antonio Maria Carbone.

Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top