Vai menu di sezione

Revidiranje izkazov

Revizor je organ, pristojen za revizijo knjigovodstva

Revizorja predlaga Predsednik Unije; o predlogu nato odloča Konferenca županov z glasovanjem. Zbor revizorjev Julijske MTU je bil imenovan 8. avgusta 2017; sestavljajo ga:

  • Dr. Paola Vuch, predsednica Zbora revizorjev
  • Dr. Omero Leiter
  • Dr. Lorenzo Felician
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top