Vai menu di sezione

Medobčinski odbori

Medobčinske odbore sestavi konferenca. Njihov namen je svetovanje in oblikovanje predlogov organom unije.

Tako so učinkoviteje zastopani interesi občinskih uprav, vključeni pa so tudi subjekti, ki na občinski ravni prispevajo k politični odgovornosti in obravnavi določenih tem, ki so v pristojnosti unije. Odbore sestavljajo občinski odborniki, pristojni za ustrezna področja. V sklopu Julijske MTU delujeta naslednja medobčinska odbora:

Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top