Vai menu di sezione

Predsednik

Za predsednika unije je izvoljen tisti član konference, ki prejme največ glasov.

Njegov mandat traja tri leta. Trenutni predsednik Julijske MTU je župan občine Trst Roberto Dipiazza, ki ga je konferenca županov izvolila 21. septembra 2016.

Competenze
  • Imenovanje morebitnih podpredsednikov, ki skupaj s predsednikom sestavljajo predsedniški urad
  • Sklic in predsedovanje konferenci županov in predsedniškemu uradu
  • Imenovanje direktorja oziroma uprave
  • Izdajanje smernic, namenjenih vodstvu, z namenom funkcionalnega usmerjevanja in nadzora nad celotnim upravljanjem s storitvami ter preverjanje rezultatov
  • predstavitev načrta unije konferenci, pristojni za njegovo sprejetje
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top