Vai menu di sezione

Organi cessati

Assemblea dei Sindaci (sciolta dal 1° aprile 2020)

  • Il 15 Aprile 2016 viene convocata l'Assemblea dei Sindaci per la costituzione dell'UTI.

Predsednik

  • Za predsednika unije je izvoljen tisti član konference, ki prejme največ glasov.

Medobčinski odbori

  • Medobčinske odbore sestavi konferenca. Njihov namen je svetovanje in oblikovanje predlogov organom unije.

Published:

Valuta questo sito

back to top