Go to search filters

Search all website

Search returned 188 matches

Pagina trasparenza
Splošni akti

Pagina trasparenza
Splošni predpisi 

Documento
Podobe s totema

Pagina del sito
Percorsiprovincia

Pokrajina Trst je prejela deželni prispevek za financiranje projekta "Marketing Krasa", ki je zajemal tri ukrepe: postavitev infrastrukture na kraškem robu, obnovo in ovrednotenje nekdanjega sedeža A.I.A.T. v Sesljanu in...

Link
Oglasna deska

Oglasna deska je prostor, kamor organi italijanske javne uprave po zakonu razobešajo novice in obvestila javnega interesa.

Servizio
Direktor

Direktor je subjekt, odgovoren za vodenje in upravljanje.

Pagina del sito
Funkcije

Servizio
Informacijske storitve

Storitve so dodeljene Občini Trst na osnovi instituta sklicevanja na zmogljivosti podpornih subjektov

Servizio
Operativna enota za prostorsko načrtovanje in razvoj

Odgovorni o. e. Adriana Cappiello

Servizio
Operativna enota za tehnološke sisteme in energijo

Odgovorni o. e. Roberto Dodich

Servizio
Operativna enota za šolske stavbe

Odgovorni o. e. Sergio Fabris

Servizio
Operativna enota za gospodarsko upravljanje in nadzor upravljanja

Odgovorni o. e.: položaj trenutno ni zaseden

Servizio
Operativna enota za proračun in finančno načrtovanje

Odgovorni o. e. Adriana Borghello

Servizio
Operativna enota za dobavo potrošnega materiala in opreme

Odgovorni o. e. Manuela Scordino

Servizio
Operativna enota za človeške vire

Odgovorni o. e. Monica Zanier

Area
Območje za upravne in splošne storitve

Območje za upravne in splošne storitve

back to top