Go to search filters

Search all website only information of type "Servizio"

Search returned 7 matches

Servizio
Informacijske storitve

Storitve so dodeljene Občini Trst na osnovi instituta sklicevanja na zmogljivosti podpornih subjektov

Servizio
Operativna enota za prostorsko načrtovanje in razvoj

Odgovorni o. e. Adriana Cappiello

Servizio
Operativna enota za tehnološke sisteme in energijo

Odgovorni o. e. Roberto Dodich

Servizio
Operativna enota za šolske stavbe

Odgovorni o. e. Sergio Fabris

Servizio
Operativna enota za gospodarsko upravljanje in nadzor upravljanja

Odgovorni o. e.: položaj trenutno ni zaseden

Servizio
Operativna enota za proračun in finančno načrtovanje

Odgovorni o. e. Adriana Borghello

Servizio
Operativna enota za dobavo potrošnega materiala in opreme

Odgovorni o. e. Manuela Scordino

back to top