Vai menu di sezione

Direktor

Direktor je subjekt, odgovoren za vodenje in upravljanje.

Sedanji vršilec dolžnosti direktorja Julijske MTU je dr. Mauro Silla, direktor Območja za storitve in socialne politike Občine Trst, imenovan 12. januarja 2016. Vršilec dolžnosti direktorja je subjekt, ki opravlja funkcijo direktorja Unije vse do njegovega imenovanja. Vršilca dolžnosti izbira in imenuje Predsednik izmed vodij Unije in glavne občine, nato pa o njem glasuje skupščina; dodatnih obveznosti pri tem ni.

Competenze
  • Izvajanje usmeritev in ciljev, ki jih zastavita skupščina in predsedstvo ob upoštevanju navodil predsednika.
  • Zagotavljanje dobrega delovanja uradov in služb.
  • Uvedba operativnih orodij in postopkov za doseganje čim višje stopnje učinkovitosti.
  • Usklajevanje javnih uslužbencev z vodstvenimi pristojnostmi.

Položaj v organizacijski shemi

Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top